TransLab

Laboratorium TransLab znajduje się w budynku Service Inter-Lab Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach laboratorium możliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania w transporcie i logistyce. Aktualnie coraz więcej firm wymaga znajomości funkcjonowania tego typu oprogramowania od kandydatów do pracy. Biorąc pod uwagę sferę dydaktyczną wsparciem procesu nauczania byłyby wszelkie programy z zakresu spedycji, ekonomiki, usług transportowych jak również technologii transportowych.

 

Wieloletnia współpraca pomiędzy WZiEU i podmiotami z sektora transportu (realizującymi przewozy pasażerskie oraz towarowe) jest główną ideą przyświecającą utworzeniu TransLab, które w lepszym stopniu pozwoli na wykonywanie opracowań studialnych na rzecz praktyki gospodarczej. Jednym z podstawowych celów laboratorium jest prowadzenie projektów badawczych oraz wsparcie sektora transportu we wdrażaniu innowacji i nowoczesnych rozwiązań w różnych sferach działalności przedsiębiorstw. Dużo uwagi poświęca się nowoczesnym technologiom, możliwościom ich zastosowania oraz ciągłym procesom ich ulepszania.

 

W ramach TransLab prowadzone są różnego rodzaju badania i analizy rynku przewozu pasażerskich i towarowych, a we współpracy z innymi laboratoriami działającymi w ramach Service Inter-Lab można otrzymywać satysfakcjonujące wyniki zarówno w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi jak również realizacji celów dydaktyczno-naukowych i badawczych.

 

Funkcjonowanie TransLab jest nastawione na ciągły rozwój. Aktywność osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie pozwoli na dofinansowanie nowych rozwiązań i projektów z zewnętrznych źródeł krajowych (m.in. NCN, NCBiR) jak również zagranicznych (IEE, Programy Ramowe itp.).